Kontakt

HITTA TILL OSS

Kronborgsgränd 2

164 46 Kista

(Se kartan)

 

ÖPPETTIDER

Måndga - Fredag: 9:00 - 18:00

E-POST /  TELEFON

info@grandons.se

+46 8-756 14 90

+46 70-738 2075

 
 
 
 
 

GDPR - Ger dig som individ ett antal rättigheter. Du har t.ex. rätt att på olika sätt få information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Information om detta finns i dessa allmänna villkor och integritetspolicy och du kan också vända dig till oss för att efterfråga information. När du använder denna webbplats är vi personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter du lämnar till oss i till exempel kontaktformulär. Det innebär vi har ansvar för att behandla dina personuppgifter enligt kraven i GDPR. Vi kommer tillhandahålla dataportabilitet. Dataportabilitet innebär att du har rätt att få ut, och du kan därefter också använda, dina personuppgifter på något annat håll.

Du har rätt att få din data raderad. Kontakta oss så tar vi bort all information vi har lagrad om dig.

Grandons Service AB.

Kronborgsgränd 2, 164 46 Kista | info@grandons.se | +46 8-756 14 90 | +46 70-738 2075

Design By Rex DatorService